Estatutos

Estatutos y Actas de Asambleas de Socios.

ASAMBLEA REUNION DE DIRECTORIO 14-12-2017

Elección Presidente, Secretario, Tesorero, período 2017-2019

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 19-10-2017

Elección Directorio, período 2017-2019

ESTATUTOS SCHDTSS